Voorwaarden en privacy

 

Algemene gegevens

Kreafun Wannabe Party

Smolders Blockstraat 6

2650 Edegem

kreafun@gmail.com

BE0881.103.755

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de volgend algemene voorwaarden:

1)     De inhoud van deze site : logo’s, teksten, beelden, foto’s enz. zijn intellectueel eigendom van Kreafun Wannabe Party.

2)     Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.
In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

3)     De informatie op de website is van algemene aard en  kan niet als persoonlijk advies aan de gebruiker worden beschouwd. Wij doen ons uiterste best om de site up to date te houden, indien bepaalde informatie onjuist zou zijn zullen wij dit z.s.m. rechtzetten. Indien u onjuistheden zou zien mag u ons hiervan op de hoogte stellen via mail: kreafun@gmail.com . De inhoud van de site kan op elk ogenblik gewijzigd of aangepast worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de hyperlinks die onze website bevat.

4)     Wij hechten belang aan uw privacy, indien er afbeeldingen op de site geplaatst zijn die u liever verwijderd ziet gelieve ons dit per mail te laten weten.

5)     Onze animatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit de animatie.

6)     Er wordt gevraagd om een parkeerplaats vlakbij het optreden te voorzien zodat het in- en uitladen vlot kan verlopen, indien de plaats van optreden op een verdieping i wordt er gevraagd om de nodige hulp te voorzien met het in- en uitladen van de materialen.

7)     De opdrachtgever draagt zorg voor een redelijk aantal gratis consumpties voor de animator.

8)     Eventuele kosten i.v.m. auteursrechten (Sabam) zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever, alsook het aanvragen van de nodige vergunningen.

9)     Wanneer de animatie in openlucht doorgaat en door weersomstandigheden  geannuleerd wordt zal de opdrachtgever de overeengekomen gage moeten betalen. In openlucht dient altijd (ook bij goede weersomstandigheden)  beschutting voorzien te worden: tent, luifel o.d.

10)Een annulatie kan kosteloos gebeuren tot 30 werkdagen voor de animatie.

Bij annulatie van 15 dagen voor de animatie zal 50 % van de gage door de opdrachtgever verschuldigd zijn aan de animator.

Bij annulatie binnen de 5 werkdagen zal de volledige gage verschuldigd zijn aan de animator.

11)Bij annulatie door de artiest wegens ziekte, ongeval of onvoorziene omstandigheden is de opdrachtgever geen gage verschuldigd. Annulering door de artiest zal niet lijden tot een schadevergoeding of aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever daardoor lijdt, tenzijn uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

12)Indien er schade wordt toegebracht aan de animator of diens materialen is de opdrachtgever daarvoor volledig aansprakelijk.

13)Een offerte gedaan door Kreafun Wannabe Party heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

14)De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle nodige informatie aan Kreafun Wannabe Party verstrekt wordt die nodig is voor de goede uitvoering van de animatie.

 

terug naar beginpagina